தமிழாய்வு நுண் இருக்கைகள்

(ஆர்வமுள்ள இருக்கையின் மீது சொடுக்கவும்)

TNC1 தமிழில் மருத்துவக் கலைச் சொல்லாக்கத்திற்கான மணவை முஸ்தபாவின் நினைவு நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC2 திரு துரை தனபாலன் திருக்குறள் நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC3 திருமதி லட்சுமி சரவணனின் நுண்ணுயிரியல் நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC4 முனைவர் திருமதி இராஜேஸ்வரி தமிழ் மொழிபெயர்ப்பியல் நுண் ஆய்விருக்கை
என் மொழிபெயர்ப்பு அனுபவங்கள்திரு. சுப்ரபாரதிமணியன்
TNC5 திருமதி ஆனந்தி ஜீவா அவர்களின் நுண் தமிழிசை ஆய்விருக்கை
TNC6 தமிழின் சொல்லாக்க வரலாற்றுக்கான மணவை முஸ்தபா நினைவு நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC7 – டாக்டர் சோம. இளங்கோவன் & டாக்டர் சரோ. இளங்கோவன் அவர்களின் ”சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து தூய தமிழ்ச் சொற்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்தல் – மணவை முஸ்தபா நினைவு நுண் தமிழாய்விருக்கை’”
TNC8 திரு அன்பழகன் அய்யாவின் திருக்குறள் நுண் ஆய்விருக்கை
TNC9 ஒரு ரூபாய் அறிவியல் தமிழ் மன்றத்தின் மனிதவள மேம்பாட்டு நுண் தமிழிருக்கை
TNC10 திரு லஷ்மணன் அய்யாவின் திருப்பாவைக்கான நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC11 பொறிஞர் கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அய்யாவின் கவிதைக்கான நுண் தமிழிருக்கை
TNC12 கவி. கா.மு.ஷெரீப் நினைவு நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC13 தமிழில் பொறியியல் கலைச்சொல்லாக்க மணவை முஸ்தபா நினைவு நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC14 சைதையாரின் எம்ஜிஆர் திரைப்பாடல் நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC15 Dr. அ.ப. ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்களின் மருந்தியல் நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC16 திரு அறிவழகன் அவர்களின் திருவருட்பா நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC17 மணவை முஸ்தபா நினைவு உமறுப்புலவர் நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC18 மணப்பாறையை சார்ந்த தமிழர்களின் தமிழ்ப்பணிகளுக்கான மணவை முஸ்தபா நினைவு நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC19 யுனெஸ்கோ கூரியரின் தமிழ்ப்பணிகளை ஆவணப்படுத்தும் மணவை முஸ்தபா நினைவு நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC20 மருத்துவர் செ.நெ.தெய்வ நாயகம் நினைவு திருமூலர் திருமந்திரம் நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC21 அறிவியல் தமிழ்த்தந்தை மணவை முஸ்தபா செயற்கை நுண்ணறிவு நுண் ஆய்விருக்கை
TNC22 ரியாத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC23 தமிழ்சார் ஆய்வாளர் ஒரிசா பாலு நுண் தமிழாய்விருக்கை
TNC24 தமாம் பாலாவின் கவிஞர் கண்ணதாசன் நினைவு நுண் ஆய்விருக்கை
TNC25 Friends of Madurai – மூதூர் மதுரை நுண் ஆய்விருக்கை
TNC26 அறிவியல் தமிழ்த்தந்தை மணவை முஸ்தபா அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு சார்ந்த நுண் தமிழாய்வு இருக்கை
TNC 27 – டாக்டர் சோம. இளங்கோவன் & டாக்டர் சரோ. இளங்கோவன் அவர்களின் ‘தந்தை பெரியாரின் சமூகப் புரட்சி – தமிழ் நுண் ஆய்விருக்கை’
TNC 28 – டாக்டர் சோம. இளங்கோவன் & டாக்டர் சரோ. இளங்கோவன் அவர்களின் ”அய்யா கி. வீரமணி அவர்களின் சமூகப் பணிகள் – தமிழ் நுண் ஆய்விருக்கை’
“TNC 29 – டாக்டர் சோம. இளங்கோவன் & டாக்டர் சரோ. இளங்கோவன் அவர்களின் ‘அறிஞர் அண்ணாவின் ஆற்றல் மிகு சிந்தனைகள் – தமிழ் நுண் ஆய்விருக்கை’
“TNC 30 – டாக்டர் மீ.சா. அசரப் அவர்கள் நிறுவிய “சர்க்கரை நோயியல், இதய நோயியல் சார்ந்த மருத்துவ நுண் தமிழாய்விருக்கை’
“Nano Tamil Research Chair for Diabetology and Prevention of Cardiac Diseases” “

தமிழாய்வு நுண் இருக்கைத் திட்டத்தின் மூலமாக வெளிவந்துள்ள ஆய்வுக் கட்டுரைகள்